Tóthné Németh Ildikó

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ KOLLÉGIUMI ÁPOLÓNŐ
Szolnok Városi Kollégium
Szolnok
NEHÉZ A KOLLÉGIUMBAN A CSALÁDTÓL TÁVOL ÉLNI, ÖNÁLLÓVÁ VÁLNI

Bemutatkozás

A 2014/2015-ös tanévben kezdtem munkámat a Szolnok Városi Kollégium négy tagintézményében. A Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában végeztem, s diákként én is voltam kollégista. Kollégiumi nevelőtanáraim közül néhányan ma kollégáim. Azokban az években tapasztaltam meg, milyen nehéz a kollégiumban a családtól távol élni, önállóvá válni, tudni, miről is szól az egészséges életmód. Nehéz feladat ez a tanulónak s tanárnak egyaránt. A nevelőtanárok sokszor töltenek be anyai, apai szerepeket. Amikor a kollégiumba kerültem mint egészségügyi szakember, fontos volt számomra, hogy én is része legyek ennek a csodálatos közösségnek, amit a kollégiumi diákok és nevelőtanárok képviselnek, hogy a diákok segítségére legyek testi-lelki problémáik enyhítésében.

A legszebb és legnehezebb feladat is egyben a bizalom kiépítése. A kollégiumban nagyon sok diák van, akik öt tanéven át távol vannak a családjaiktól, és ez alatt az öt év alatt csodálatos személyiségfejlődést lehet náluk megtapasztalni. Munkám legnagyobb elismerése, amikor a diákok ölelésre tárják karjaikat és azt mondják: köszönöm!

Családanyaként 18 évvel ezelőtt kezdtem, most pedig diákjaimmal nap mint nap foglalkozom az egészségneveléssel. Amikor a kollégium segítő munkatársa lettem, a tanév második felében azt a feladatot kaptam, hogy segítsek megszervezni és lebonyolítani a tavaszi életmódnapok rendezvény-sorozatot a Bán úti tagintézményünkben. A 2014/2015-ös tanév tavaszán kezdődött számomra a kollégiumi egészségfejlesztés és nevelés.

A nevelőtanárokkal és a diákönkormányzat segítő közreműködésével közösen szerveztünk meg egy többnapos rendezvény-sorozatot „Mit jelent számomra az egészség?” címmel. A tagintézmény közel 170 diákja közül mindenki talált olyan elfoglaltságot, amelyben szívesen vett részt. A kihívás sikerrel zárult mind a diákok, mind a kollégák körében.

Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. A kollégiumi prevenció fontossága mellett szól az az érv is, hogy zárt közösségekben nagy hatással vannak egymásra a fiatalok, így a negatív viselkedési formák is gyorsabban terjednek. Az egészségnevelés és egészséges életmód kialakítása elsősorban a család feladata, azonban a családtól távol a kollégiumi nevelőmunka veszi át ezt a feladatot.

A kollégiumi élet sarkalatos pontja a személyi higiénia valamint a környezet tisztán tartása. Minden tanév elején harcot vívok a kollégista gyerekekkel a hálószobák tisztasága, a szekrényrend és a kollégium környezetének megóvása érdekében, hiszen más-más véleményen vagyunk a rendet illetően. Ahogy telik az idő, kialakítom a gyerekekben a tisztaságra, személyi higiéniára való igényt és odafigyelést. Maguktól jönnek és kérik, hogy ellenőrizzem szobájuk, szekrényük rendjét. Önként vállalkoznak a kollégium környezetének szépítésére, szó nélkül lehajolnak és felveszik a folyosón talált szemetet, a nagytakarítások által összegyűjtött hulladékot önként viszik le a szemetesbe.

Az évek alatt jó megtapasztalnom munkám eredményességét, a gyermekek személyiségében bekövetkező változásokat, szeretetüket és ragaszkodásukat.

„EGÉSZSÉGES TANULÓK – EGÉSZSÉGES PEDAGÓGUSOK”

a Szolnok Városi Kollégiumban

A kollégiumi egészségfejlesztés a kollégium egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, hiszen egyaránt irányul a pedagógusok és a tanulók egészségismereteinek bővítésére, korszerűsítésére. Ezzel párhuzamos a fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére az oktatói-nevelői tevékenységben a személyközpontú megközelítés.

Cél

A diákok teljes szellemi, testi, lelki fejlődésének elősegítése az egészség megőrzésével. Olyan ismeretek elsajátítása, melyek növelik egészségük megóvására való igényüket, segítenek mellőzni az egészségkárosító szokások kialakulását. Felhívjuk a tanulók figyelmét a hulladék csökkentésére, az újrahasznosítás lehetőségére, a tudatos vásárlásra. Emellett elsajátítják a hatékony segítségnyújtáshoz kapcsolódó ismereteket, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok jelentőségét, a kulturált és biztonságos közlekedést, valamint rendszeres testmozgásra neveljük őket.

CÉLCSOPORT: a kollégiumban lakó 14–22 éves középiskolás diákok.

PROGRAM

Az egészségnevelés és egészségfejlesztés igen sokrétű a kollégiumban. Érdeklődési körök alapján szervezett tevékenységek és szabadidős foglalkozások színesítik a diákok életét.

Minden tagintézményünk minden tanévben többféle sportfoglalkozást biztosít a diákok részére, például: asztalitenisz, kosárlabda, darts, fiú-lány foci, konditerem, zumba, zenés torna, szkander, úszás, tollaslabda, hosszútávfutó kör. Hagyományt teremtett az évente megrendezett fekvenyomó verseny, a tagintézmények diákjai között zajló kosárlabdabajnokság, tanár–diák mérkőzések. Ezeknek a sportrendezvényeknek csapatépítő és feszültségoldó hatása is van.

Ősszel és tavasszal sportvetélkedők zajlanak a tagintézményekben: fiú és lány labdarúgó-bajnokság, asztalitenisz- és dartsbajnokság. A bajnokságok megszervezésében és lebonyolításában fontos szerepe van a diákönkormányzatnak. A pedagógusok is részt vesznek ezeken a bajonságokon, ezzel is további motivációt adva a diákoknak.

ÉLETMÓDNAPOK

Szinte már a kollégium fennállása óta, különböző változatokban megrendezzük az „Életmódnapok” rendezvénysorozatot. A hét programját a diákok igényeire szabottan, illetve a különböző élethelyzetekhez kapcsolódóan állítjuk össze külső kapcsolatrendszerünk bevonásával. Voltak már vendégeink a Mentőkutyás Egyesület tagjai és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének munkatársai is.

A hét programjai között szerepel: életmódvetélkedő, környezetvédelmi verseny, kerékpáros túrák, gyalogtúrák, sportversenyek, diákok által készített előadások, egészséges ételek készítése, zöldségszobrászat. Ezt a különböző kortárscsoportok meghívásával, bekapcsolódásával is színesítjük.

A programok összeállításában, kivitelezésében, értékelésében szerepet kapnak a diákönkormányzati képviselők, a csoportvezetők, a diákok, a kollégiumi ápolónő is. A vetélkedő anyagát, a figyelemfelkeltő plakátokat a diákok gyűjtik össze és készítik el a csoportvezetők és az ápolónő koordinálásával.

A 2016/2017-es tanévben kezdtük el azt az anonim kérdőíves felmérést, mely a 14–15 éves diákok táplálkozási szokásait, szabadidős elfoglaltságát, kulturális és sporttevékenységét, alkohol- és energiaital-fogyasztási szokásait, illetve a dohányzási szokásokat mérte fel a tanulók között. A mérés eredményeinek függvényében terveztük meg a csoportfoglalkozásokat, a diákok előadással készültek, életmód-tanácsadót hívtunk meg. Felhívtuk a diákok figyelmét a helyes táplálkozási szokások kialakítására, a reggeli fontosságára, a megfelelő folyadékbevitelre, az energiaitalok káros hatására, a dohányzás okozta megbetegedésekre.

CSELEKEDJ MIELŐBB!

A szolnoki iskolavédőnők által 2016-ban be- kapcsolódtunk egy prevenciós programba, amely a szűrővizsgálatok jelentőségét helyezi előtérbe, ezen belül pedig nagy hangsúlyt fektet a méhnyakrák megelőzésére. „Cselekedj mielőbb!” kollégiumi prevenciós programunkat a 2017/2018-as tanévben indítottuk el. A védőnők, a kollégiumi ápolónő és a mentősök együttműködésével igyekeztünk gazdagítani a tanulók ismereteit az önvizsgálat jelentőségéről, illetve alapvető elsősegélynyújtási gyakorlatokról, életmentő beavatkozások jelentőségéről.

KOLLÉGIUMI HÉTKÖZNAPOK

A személyi higiénia mindennap jelen van a diákok, a kollégium életében. Nem csupán a tematikus csoportfoglalkozásokon foglalkozunk ezzel a mindenkit érintő témával. A diákönkormányzat, az ápolónő és a nevelőtanárok közreműködésével irányítjuk a nagytakarítást, ellenőrizzük naponta a szobák rendjét. Negyedévente értékeljük a legjobbakat és figyelmeztetjük a legrendetlenebbeket.

A nevelőtanárok, az ápolónő, a mentálhigiénés szakember, a pszichológus, az iskolaorvosok, a szülői munkaközösség, a családsegítő szolgálat munkatársainak együttes munkája segíti a diákok testi-lelki, szociális jóllétének biztosítását. Kialakulnak a helyes táplálkozási szokások, háttérbe szorulnak a káros szenvedélyek, mint a dohányzás és az energiaital-fogyasztás. Kialakul a diákokban a helyes napirend. A környezeti nevelés során rutinná válik a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás.

Egy esetleges baleset során a diákok hasznosítani tudják a megszerzett elsősegélynyújtási tudást, és nem mennek el az utcán egy bajba jutott mellett segítségnyújtás nélkül. A szűrővizsgálatok lehetőséget adnak a betegségek korai felismerésére, így nagyobb esélyt biztosítanak a betegségből való felgyógyulásra.

Különösen nagy hatással van a fiatalokra, ha valamely oktatójuk sportversenyen indul, főleg, ha jó helyezést ér el. Ekkor érezhetően megnövekszik a diákok érdeklődése is a testmozgás iránt. A pedagógusok személyes példamutatásukkal és kommunikációjukkal hiteles mintát tudnak nyújtani a kollégium diákjainak.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto