Kövendy Zsolt

INTÉZMÉNYVEZETŐ
Mátészalkai Tankerületi Központ
Jármi-Papos-Őr Általános
Iskola

Jármi, Papos és Őr községek
AZ EGÉSZSÉG ÜGYE MELLETT KIÁLLÓ, TENNI AKARÓ PEDAGÓGUS KÖZÖSSÉGRE VAN SZÜKSÉG

Bemutatkozás

Több mint 25 éve dolgozom pedagógusként, szinte mindvégig Mátészalka környéki általános iskolákban és egy városi szakközépiskolában tanítottam. Rövid kitérőt csak az a négy önkormányzatnál eltöltött év jelentett, mely fenntartói megközelítésű oktatási tapasztalattal is gazdagított. A 2010-ben bekövetkezett szervezeti változásoknak megfelelő beosztásokban látom el immár három település két összevont intézményének vezetői feladatait.

Nagymamám és több rokonom is pedagógusként dolgozott, így a pedagógushivatást egyfajta családi indíttatásnak engedve, valamint néhány meghatározó középiskolai tanáromnak köszönhetően választottam. Kár lenne tagadni, hogy ez a pálya számos öröm és sikerélmény mellett sok nehézséget, új kihívást is tartogat a vezetők, pedagógusok számára, mely a folyamatos alkalmazkodás, a megújulás kényszerét is jelenti, miközben a szakma társadalmi presztízse folyamatosan csökken.

Fentiek szorosan összefüggnek a hátrányos helyzetű kistelepülések lakóinak növekvő gondjaival, az itt élő gyermekek szociális és családi élettel összefüggő problémáival. A szülők alacsony iskolai végzettsége és szociális hátrányai, a nevelési kultúra alacsony szintje, a családi kapcsolatok meglazulása, az életkörülmények gyakori változása mind-mind olyan probléma, amely begyűrűzik az iskolák életébe. Csakhogy ezek a gondok motivációt is jelentenek a számunkra, hiszen a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek még inkább rászorulnak a pedagógusok és más szakemberek támogatására. Ennek hétköznapi megnyilvánulása a felénk áradó bizalom, szeretet, kedvesség. Pénzben nem kifejezhető jutalom a pedagógus számára, amikor segíteni tud egy-egy tanulónak, aki új esélyt kap és ki tud törni hátrányos helyzetéből.

Az iskola, a szülő, sőt olyan kis települések esetében, mint a mieink, egy egész közösség számára hatalmas motiváció minden egyéni siker.

Szomorú tapasztalatot jelentett számomra az utóbbi évtizedben, hogy a gyermekek magas cukortartalmú, egészségre káros élelmiszerek fogyasztása mellett egyre kevesebb fizikai megterheléssel járó tevékenységet folytatnak. Ennek eredményeként sok az elhízott gyermek, akik a plusz kilók miatt is ügyetlenül mozognak. Az óvodában, és később az iskolában gyakran csúfolják őket emiatt, melynek következtében lelki sérüléseket is szenvednek, ami akár a teljes kiközösítéshez, elmagányosodáshoz, s aztán további „önjutalmazó” nassoláshoz, elhízáshoz vezethet. Intézményvezetőként az oktatás, a nevelés mellett ennek a komplex problémának a megelőzését az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem.

Az sem tántorított el, hogy a kezdeti lépések nem jártak elsöprő sikerrel.

2010-ben benyújtott első pályázatomban és az azt követő vezetői programjaimban kiemelt szerepet kapott a nevelési-oktatási folyamat ötvözése az egészségnevelő, felvilágosító munkával. Hiszem, hogy az egészségfejlesztő programoknak az erőltetés helyett a meggyőzés által lehet tartós eredménye. A huszonnegyedik órában vagyunk, a romló statisztikák tükrében nem lehet vitatni, hogy a jövő generációjának egészségi állapota meghatározza hazánk jövőjének alakulását. Ehhez szemléletformálás nélkül elégtelenek a „menzareform” „chipsadó”, „mindennapos testnevelés” pozitív törekvései, mivel egyenlőtlen versenyre kényszerülnek a médiából korlátlanul a gyermekekre ömlő, kritikátlan, tudatlan fogyasztásra ösztönző marketinggel.

AZ EGÉSZSÉG MINT KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY

Szemléletformáló egészségnevelési program tanórákon és azokon kívül

Fontos, hogy gyermekeink nyitottabbá váljanak az egészségtudatosságra, ezáltal a szemléletformálást célzó tanórán kívüli tevékenységek belső igénnyé alakuljanak személyiségük kialakulási folyamata során.

Cél

Egészségfejlesztő és pedagógia programunk célja, hogy tanulóink a megszerzett ismeretek révén jó irányba befolyásolják az egész családjuk életét, s évek múlva immár szülőként tudatosan irányítsák gyermeküket, családjukat az egészséges életmód felé.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret adunk a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. A szabadidő hasznos eltöltésén túl tudatosan törekszünk az iskolaközösség erősítésére, a gyerekek közötti kapcsolatok, követendő magatartásformák kialakítására, megtartására és akár annak továbbadására. Szerencsés körülmény, hogy intézményünk rendelkezik egészségügyi és szociálpedagógus végzettségű munkatárssal, aki szakmai hátteret biztosít az egészségnevelési tevékenységhez.

TANÓRÁKON ÉS AZON TÚL

Ennek elérése érdekében elengedhetetlennek tartom, hogy az egészségügyi és pedagógiai szempontok együttesen legyenek jelen a tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon. Fontos, hogy gyermekeink nyitottabbá váljanak az egészségtudatosságra. A szemléletformálás eszközeit, lehetőségeit körültekintően kell felmérnünk, hiszen minden választásunk kihat a személyiségfejlődésre. A diákok egészséges életmódra nevelését, az egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését célzó tanórán kívüli tevékenységeket minden évben pontosan rögzítjük munkatervünkben.

A PROBLÉMÁK FELMÉRÉSE

Az intézményi önértékeléskor figyelembe vesszük a pedagógusok tanulókkal készített szociometriai kérdőívének eredményeit. Ezek alapján felmérjük a diákok egyéni szükségleteit, figyelembe véve az aktuális fizikai, érzelmi állapotukat, szociális helyzetüket. Megvitatjuk, hogy az egyes tanulók képesek-e a problémák felismerésére, szükség esetén ki kér segítséget a megfelelő szakembertől. Rendszeresen megbeszéljük, hogy egyenként ki és hogyan használja munkája során a sokszínű közösség erejét.

A szülők részéről ma már egyre inkább elvárásként jelenik meg, hogy intézményünk szerepet vállaljon az egészségfejlesztésben. A tervezésnél figyelembe vesszük, hogy a fiatal korosztály hosszú éveket tölt el az iskolában, így ez a személyiségfejlődés szempontjából meghatározó időszak döntően befolyásolhatja a későbbi életvitelük kialakítását.

TAVASZI EGÉSZSÉGNAP

A tavaszi egészségnap minden évben az egészségprogramunk csúcspontja, ami ezzel az egész napos rendezvénnyel teszi hangsúlyossá szándékainkat. Döntően a tanulók korábban, illetve a nap során szerzett ismereteire épül.

  • Ráhangolódásként az egészség témájához kapcsolódó rövidfilmet néznek meg, a látottakról totót töltenek ki. A legeredményesebbek jutalomban részesülnek.
  • Az osztályok plakátokat készítenek az egészséges életmódról, ételekről, melyeket hozzáértő zsűri pontoz.
  • A délelőtt további programja az egészséges étkezésről szóló, életmód tanácsadó által tartott interaktív előadás.
  • Ezt követően a pedagógusok a szülőkkel együtt egészséges turmixokat kóstoltatnak, a gyerekek szendvicseket, gyümölcs- és zöldség kompozíciókat készítenek, amit a zsűri értékelése után a résztvevők együtt fogyaszthatnak el.
  • Nagy siker az ételfelismerési verseny bekötött szemmel, amikor sok olyan különleges újdonságot kóstoltatunk, melyeket nehéz lenne más módon megismertetni a gyerekekkel.
  • Délután ügyességi- és aszfaltrajzversenyt rendezünk, ahol a nyertesek egészséges jutalomban részesülnek (müzli szelet, gyümölcs). Az iskola többi témanapján, versenyén az ellátás, a díjak, jutalmak szintén ebbe a körbe tartoznak, amivel igyekszünk szélesíteni tanulóink gasztronómiai ismereteit is.
  • A konyhai dolgozók egészséges zöldköretet tálalnak ebédre, mely után könnyű zenés torna következik a testnevelő szakos kolléganő vezényletével.

MOZGÁS SZÜNETEKBEN, ISKOLA UTÁN

Szeretnénk elérni, hogy a közösségi élmény által beépüljön a gyerekek mindennapjaiba a mozgás. Ennek érdekében mindkét telephelyünkön fenntartói, intézményi, pályázati és szülői támogatással „sportudvar” fejlesztést valósítottunk meg, melynek eredményeként újabb négy sportág tárgyi feltételeit teremtettük meg (foci, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz). A délelőtti órák és a délutáni

foglalkozások szüneteiben a diákönkormányzat bevonásával osztályok közötti bajnokságokat szervezünk, melyeket a tanulók nagy izgalommal várnak. Ezek a csapatversenyek erősítik a tanulók egészséges versenyszellemét illetve az együttműködést.

VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

Az egészséges táplálkozás mellett kiemelt szerepe van az elegendő folyadékpótlásnak. Sok szülő próbálja rászoktatni a gyermekét, hogy üdítő helyett vizet igyon, hiszen tudja, hogy a víz a legegészségesebb folyadék. A jövő évben két vízszűrős vízadagoló automata beszerzését tervezzük a diákok részére, melyeket az iskola alsó illetve felső tagozatainak épületrészében kívánunk elhelyezni. A célunk, hogy az iskolás tanulók minden nap egészséges vizet igyanak, hiszen az egészséges, szűrt víz fogyasztása fokozza a koncentrációt, segít elkerülni a súlyfelesleget, könnyíti az emésztést, végső soron segít megelőzni a cukorbetegség kialakulását.

ÖSSZEFOGÁSSAL KÖNNYEBB

Egészségfejlesztési programjaink összeállításában és megvalósításában folyamatosan számítunk a helyi egészségügyi alapellátás, az óvoda és a családgondozói szolgálat munkatársaira is. A rendezvények általában több intézmény együttműködése révén valósulnak meg, így az önkormányzat dolgozói segítenek a pavilonok felállításában, a védőnők a szűréseket végzik, s az óvodásokat is meghívjuk minden alkalommal a kóstolóra, s közös játékra. Évente több alkalommal szervezünk felvilágosító előadásokat, gyakran a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesületének közreműködésével, ahová meghívjuk a szülőket is.

A témanapok, családi napok előkészítésébe a szülői közösségen kívül minden alkalommal bevonjuk a település egészségügyi szolgálatának dolgozóit, akik az egészségügyi sátorban az iskola által korábban pályázati forrásból megvásárolt vércukor-, koleszterin-, vérnyomás- és testsúlymérő eszközökkel játékos formában, valódi szűréseket végeznek prevenciós céllal a tanulók és a felnőttek körében. Ha a mért értékek további lépéseket indokolnak, akkor szükség esetén a védőnők javasolják a háziorvos felkeresését.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto