Geigerné Szabó Ildikó

TANÍTÓ
Törökkoppányi
Általános Iskola

Törökkoppány
A GYEREKEK NYITOTTAK MINDEN ÚJ BEFOGADÁSÁRA

Bemutatkozás

Tanító vagyok, jelenleg a 2. osztályban tanítok magyar irodalmat, magyar nyelvet és éneket, s emellett intézményvezető helyettesként dolgozom. Nem erre a pályára készültem, de mivel érettségi után nem vettek fel a választott egyetemre, ezért a szülőfalumban, Törökkoppányban helyezkedtem el képesítés nélküli napközis nevelőként. Két évig alsós gyerekekkel töltöttem a délutánjaimat, életem egyik legmeghatározóbb élménye volt ez. Nagyon megszerettem ezt a munkát, ezért határoztam úgy, hogy a tanítói pályát választom.

A munkámban a legszebb és a legnehezebb is ugyanaz: hogy a gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatot alakítsak ki és tartsak fenn, hogy a munkámmal, személyes példamutatásommal a gyerekek életét pozitívan befolyásoljam, hogy mindenkiben megtaláljam az értéket, és segítsek kibontakoztatni azt, hogy az általános iskolai évek olyan nyomot hagyjanak a gyerekek életében, amire mindig szívesen gondolnak majd vissza.

Számomra kiemelkedően nagy élménynek számítanak azok az események, melyeken a gyerekekkel együtt vettünk részt, közösen értünk el eredményt. Lehet ez egy jól sikerült műsor, egy élvezetes kirándulás vagy táborozás, egy versenyen elért siker. Azonban nemcsak ezekre emlékszem szívesen, hanem a sok-sok apró gesztusra is: a gyerekektől kapott rajzokra, ölelésekre, levelekre, virágokra, a közös játékokra, nevetésekre, sikerekre, kudarcokra, meghatódásokra, búcsúzásokra. Bármelyik nélkül más lennék, mint ami most vagyok.

Hosszú pályafutásom alatt akár tanítóként, akár osztályfőnökként vagy napközis nevelőként mindig is az egyik elsődleges feladatom volt az egészségneveléssel foglalkozni. A kisgyermekek 6–10 éves korban roppant fogékonyak, ezért az egészséges életmód alapvetéseit ilyenkor kell hangsúlyozni leginkább. Munkámat ma is ennek jegyében végzem, és azt tapasztalom, hogy a gyerekek nyitottak minden új befogadására. Sokszor gondolok arra, hogy ezek az ismeretek szépen, észrevétlenül beépülnek az életükbe, s ennél többet nem is kívánhatok. Habár már kevesebb időt töltök a gyerekekkel tanórai keretek között, a saját tantárgyaimhoz kapcsolódóan igyekszem kihasználni a lehetőségeket a szemléletformálásra. Iskolavezetőként a felsős korosztállyal is szorosabb a kapcsolatom, számukra dolgoztam ki a DACOLJ! Programot.

„Ép testben ép lélek” – tartja a mondás. Számomra ez kifejezi az emberi élet lényegét. Aki tudatosan él, az a testi és a szellemi adottságait összhangban fejleszti, s jó eséllyel harmóniában élheti le az életét. Ezt az összhangot kell a pedagógusi munkánk során megteremteni a gyerekek számára, hogy ezzel az útravalóval lépjenek ki az életbe, ahol a tanultakat már rutinszerűen alkalmazzák.

A közösen végzett mozgás, főzés, az ételek elfogyasztása mindenki számára kedvelt társasági események, melyekkel lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az iskolai életet is színessé tenni, kihasználni ezek közösségfejlesztő erejét, szemléletformáló hatását. Nagy élmény látni, amikor új impulzusok érik a tanulókat, amikor olyan új mozgásformákat, egészséges ételeket, egészségnevelési tanácsokat tudunk számukra bemutatni, amelyek pozitív hatással lehetnek az életükre.

DACOLJ! MONDJ ELLENT A FÜGGŐSÉGNEK!

A Drog, az Alkohol, a Cigaretta és a túlzott OnLine Jelenlét elleni küzdelem

2014-ben a TÁMOP 3.1.4. Köznevelés az iskolában című pályázat keretében vállaltuk, hogy az intézményünk által választott témában közösségi eseményt valósítunk meg. A Törökkoppányi Általános Iskola és AMI diákjai között elvégzett felmérés alapján ez a szenvedélyek prevenciója lett, mely a drog, alkohol, cigaretta és a túlzott online jelenlét elleni küzdelmet helyezi a középpontba. Ennek megvalósítására dolgoztuk ki programunkat, a DACOLJ!-t.

Cél

Fontos, hogy a gyermekek megtanulják, hogy ők a felelősek a saját életükért. Ennek érdekében tudjanak meg minél többet a káros szenvedélyekről, beszéljenek a megelőzésről minél szélesebb körben! Értsék meg és értessék meg másokkal is, hogy semmit nem veszítenek, ha kizárják az életükből a D.A.C. hármasát (drog, alkohol, cigaretta) és mértékkel használják az online felületeket. A függőségek elkerülése érdekében szintén fontos, hogy alternatívákat nyújtsunk, lehetőségeket teremtsünk a gyerekeknek a szabadidejük eltöltéséhez, hiszen gyakran az unalom, a hasznos tevékenység hiánya vezet a káros szenvedélyek kialakulásához.

A PROGRAM IDŐTARTAMA:

Előkészítéssel együtt egy hónap.

CÉLCSOPORT:

Felső tagozatos tanulók, de minden tanuló bevonható, ha az életkori sajátosságaiknak megfelelő programokat szervezünk.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA:

A témák kiválasztása a DÖK irányításával történik. Ezt követi a kapcsolatfelvétel a szülőkkel és más külső partnerekkel, a vélemények kikérése, a szervezői találkozó időpontjának egyeztetése, majd az első szervezői találkozó. A közösen megvitatott ötletek alapján az osztályok és a szülők kiválasztják a feladatokat, felveszik a kapcsolatot a programban közreműködő partnerekkel. Végül egy precíz forgatókönyv alapján zajlik a program, egy projektzáró eseményen összegezzük a tapasztalatokat, megvitatjuk az eredményeket.

A DACOLJ! ÜZENETE

Vállalj felelősséget önmagadért! Dacolj a szenvedélybetegségekkel! Ne mások uralkodjanak feletted! Őrizd meg a szabadságod! A biztos ismeretek, az őszinte problémafeltárás és kommunikáció, az egészségtudatos napirend és magatartás segítenek a rossz szokások, szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésében. A program a szabadidő hasznos eltöltésének egyfajta eszközeként is működik, alkalmat adva a gyerek-gyerek, szülő-gyerek, szülő-tanár kapcsolat elmélyítésére is.

AZ ÖTLETTŐL

A PROJEKTZÁRÓ ESEMÉNYIG

 • ötletlista készítése, a diákok önálló gyűjtőmunkája könyvtárban, interneten
 • a diákok által készített prezentációk, előadások készítése, majd bemutatása
 • a projektzárón
 • rajz- vagy fotóbemutató készítése és kiállítása
 • filmkészítés és a film bemutatása vetélkedők, versenyek szervezése az adott témával kapcsolatban, az eredmények kihirdetése a zárónapon
 • külsős és helyi szakemberek előadása az adott témában
 • érzékenyítés: korábban függőségben érintett emberek és a segítőjük bemutatkozása csoportfoglalkozás keretében jelvények, logók tervezése, elkészítése versek, dalok írása, bemutatása
 • a projektzárón riportkészítés szakemberekkel,
 • a riport bemutatása a projektzárón
 • figyelemfelhívó plakátok,
 • szórólapok készítése
 • vitakörök szervezése
 • csoportfoglalkozás pszichológus bevonásával a lelki egyensúly megteremtésére szülők által készített figyelemfelhívó program, jelenet, bemutató
 • flashmob megszervezése, a figyelem felkeltése a téma iránt
 • közös szülő–diák programok megszervezése (mozgásos és kommunikációra épülő) eredmények vizsgálata: a gyerekek témával kapcsolatos ismereteinek, attitűdjének mérése kimeneti értékelő skálával
 • alternatívák felkínálása a hasznos szabadidő eltöltésére; a diákok többféle sporttevékenységből választhatnak: jóga, íjászat, teljesítménytúra,
 • családi vetélkedő, biciklitúra, floorball, tollasverseny, maratoni foci, standröplabda, asztalitenisz, aerobik, házimunkára felkészítés a partnerek, szakemberek bevonásával

A PROGRAM SIKERE

A tanulók nagy kedvvel készülnek a rendezvényekre, ennek oka a téma megközelítésének újszerűsége mellett az, hogy nagyfokú önállóságot kapnak a feldolgozásban. A tanulóink leginkább annak örülnek, hogy egyenrangú partnerként vehetnek részt a munkában, érzik, hogy fontos és értékes a véleményük, élvezik a közös munkát a felnőttekkel. A tanárok, a szülők és a külsős partnerek szintén látják a lehetőséget ezekben a módszerekben, hiszen a gyerekek sokkal fogékonyabbak voltak a társadalmi problémák megértésére, kezelésére, mint a hagyományos módszerek alkalmazása során. A szülői klubok beindulása tovább aktivizálja a szülőket. A kerekasztal-megbeszélések alkalmat adtak arra, hogy kötetlenebb formában beszélgessen szülő és pedagógus. A szülők látják, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdünk az iskolában, tehát együttműködéssel érhetünk el pozitív változást. A közös munka közelebb hozza az embereket. Nekünk, pedagógusoknak pedig azt kell kitalálni, hogy keltsük fel az érdeklődést a későbbiekben más problémák iránt is, hogy eredményesen vonjuk be a partnereket.

Intézményvezetők véleményei

„Komoly eredménynek tartom, hogy a tanulók egymás között, felnőtt irányítás nélkül is beszéltek a témáról, szívesen tervezgettek és készültek együtt a programokra. A gyerekek kívánsága szinkronban volt a szülői igényekkel, amikor a szenvedélybetegségek témájának feldolgozását választották. A szülők leginkább attól félnek, mi lesz a gyerekeikkel, ha kikerülnek a biztos családi körből, és a középiskolában az új diákközösség hogyan hat rájuk. A tanulók várják ezt a helyzetet, ugyanakkor félnek is attól, mi vár rájuk, hogyan tudnak beilleszkedni az osztálytársak, kollégiumi társak közé. A endezvények segítettek tudatosítani a gyerekekkel, a családokkal, hogy közösen kell tenniük azért, hogy ne csábítsák el a fiatalokat a különböző szerek, hogy ne legyen tabu a szenvedélybetegség kialakulásának témája, hanem a családban és az iskolában nyíltan beszéljünk erről és a gyerekek világosan lássanak, képesek legyenek felelősen dönteni saját életükről.”

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto