Krakkerné Berki Hajnalka

BIOLÓGIA–FÖLDRAJZ SZAKOS TANÁR
Bókay Árpád Általános Iskola
Budapest, XVIII. kerület
MARADJANAK MEG A GYEREKEK KÉRDÉSEIBEN A MIÉRTEK ÉS A HOGYANOK!

Bemutatkozás

Egykor olyan általános iskolába járhattam, ahol nagyon mozgalmas közösségi élet zajlott: a tanórákon túl számtalan olyan csoport működött, ahol közösen, jó hangulatban bővíthettük az ismereteinket. Különösen szerettem a biológia-, az elsősegélynyújtási és a csecsemőgondozási szakköröket. Komolyan vettük az ott tanultakat, versenyeken indultunk, rendszeresen jó helyezéseket értünk el. A felső tagozatban, hetedik-nyolcadik osztályos korunkban már arra is kaptunk lehetőséget, hogy mi, nagyok tartsunk foglalkozásokat a kisebbeknek. Ebben az időben mint ifjú egészségőr segítettem a véradások és az egészségnapok szervezésében.

A téma iránti „szerelem” később is megmaradt, amelyet jó tanítási stílusával, humorával és következetes szigorával tovább erősített a középiskolai biológia–földrajz szakos osztályfőnököm, aki nem csupán a követelményekre koncentrált, hanem jó érzékkel meglátta tanítványaiban – így bennem is – az adottságokat és a tehetséget, sokunknak segített a pályaválasztásban. Később, biológia szakos tanárként a munkaköröm része volt az egészséges életmódra nevelés, amit én sosem feladatnak, sokkal inkább küldetésnek tekintettem.

Amikor tanítani kezdtem, néhány évig egy olyan faluban dolgoztam, ahol a gyermekek fele halmozottan hátrányos helyzetű volt. Vöröskeresztes titkárként megszerveztem egy egészséghetet, amikor is mindennap – felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt – más-más témákban próbáltunk hasznos ismereteket nyújtani az egészséges életmódról. A repertoárt sikerült igen színesre formálni: az előadások, kiállítások, vetélkedők és véradás mellett zárásként egy bált is szerveztem, ahol a részvételért kapott tombolákkal nyerni lehetett. Megmozdult az egész falu, és soha nem látott aktivitással 80 ember adott vért.

Ha találkozom egykori kollégáimmal vagy diákjaimmal, még több évtized elteltével is mosolyogva emlegetjük ezt az eseménysorozatot.

Mivel gyerekekkel dolgozni nagyon komoly és felelősségteljes dolog, számomra az igazi kihívást az jelenti, hogy felébresszem és fenntartsam a kíváncsiságukat a környezetük iránt, hogy figyeljék és értsék meg az őket körülvevő jelenségeket és segítsenek is egymásnak ebben. Szép, de olykor nagyon nehéz feladat elérni, hogy minél tovább maradjanak meg a gyerekek kérdéseiben a miértek és a hogyanok. Ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a tanulóim megértsék az egészség értékét, amelyre oda kell figyelni, ám mivel a gyerekek napjaik jelentős részét az iskolában töltik, nem mindegy az sem, hogy milyen környezet, légkör veszi őket körül. Ezért nagyon fontosnak tartom a testi és lelki egészségre törekvést – legyen szó akár táplálkozásról, mozgásról vagy környezeti hatásokról, káros szenvedélyekről. Meglátásom szerint egyre több a teljesítményszorongó gyermek, az egészségnevelésnek pedig ki kell terjednie a helyes önismeret, az önbizalom és a helyes önértékelés megalapozására is. Nem véletlen és ma is igaz a régi mondás: Ép testben ép lélek!

Négy mozgalmas évtizede vagyok a pályán, eközben pedig mindig törekedtem a változatos tanítási módszerekre és a sokoldalú programok megvalósítására. Pályám büszkeségei, hogy rendszeresen megszervezem az idén 21 éves Bókay Árpád Országos Biológiaversenyt, valamint megalkottam egy környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelő oktatócsomagot. Ökoiskolai programunk, az évenként megrendezett egészségnapok és az elmúlt hat évben a természettudományi tagozat létrehozása szintén olyan élmények, amelyeknél igazi kihívás volt az oktatóanyagok, foglalkoztatófüzetek és szemléltető anyagok összeállítása.

EGÉSZSÉGES TERMÉSZET, TERMÉSZETES EGÉSZSÉG

Öko- és egészségtudatosság egysége az általános iskolában

Munkahelyem a főváros XVIII. kerületének első iskolája. Az idén 117 éves intézményben, amely Örökös Ökoiskola, nagy hagyományai vannak az egészséges életmódra nevelésnek, a környezeti nevelésnek, valamint a természetközeli szemléletmód kialakításának.

Cél

Programunk célja, hogy felkészítsük tanulóinkat arra, miként őrizhetik meg egészségüket, milyen legyen kapcsolatuk a természettel, a környezetükkel és nem utolsósorban egymással. Már kisiskolás kortól kezdve igyekszünk a gyermekek érdeklődését és cselekvőkészségét az egészség és a környezet épségének aktív megóvása felé terelni. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyermekek megfelelő ismeretanyaggal, helyes szemléletmóddal, értékrenddel és cselekvési mintákkal érkezzenek az ifjú-, majd a felnőttkorba.

A jelenlegi formájában futó programunk 2007- ben indult. Segítségünkre van a kerület egy részének kertvárosi adottsága: diákjaink többsége családi házban él, sokuknak már a nagyszülei vagy a szülei is iskolánk tanulói voltak, így programjaink megvalósításában a kollégákon kívül rájuk is bátran támaszkodhatunk.

JELES NAPOK ÉS NÉPHAGYOMÁNYOK AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN

Sokat gondolkodtam azon, miként lehetne az egészségvédelmet és a környezettudatos nevelést játékosan, egy egész tanéven át tartó, rendszeresen ismétlődő, de mégsem erőltetett formában megvalósítani. Mivel pályám kezdete óta foglalkoztattak a régi hagyományok,

a periodikusan ismétlődő jeles napok az újabb kori „zöld”, vagyis a környezetvédelemről szóló napok, a jól bevált életmódszokások megismerése és mindennapi hasznosítása, így erre építettem és kidolgoztam a környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelő oktatócsomagot.

Az oktatócsomag az egész tanév programját felölelő foglalkoztatófüzetekből, Ökopercek néven heti rendszerességgel hallható, aktuális témákat érintő hanganyagból, valamint az ehhez kapcsolódó tesztekből, figyelemfelkeltő folyosói dekorációkból és meghökkentő ismeretterjesztő plakátokból áll. Az évek során mindez kibővült a saját honlapon közzétett információkkal is.

AZ ÖKOPERCEK ÉS CSUTKA JUTKA

– A PROGRAM GERINCE

A program hétfőnként az Ökopercek adásával kezdődik az iskolarádióban, amikor is minden tanulócsoportban osztályfőnöki óra van. Az Ökopercek adásban Csutka Jutka – aki egy környezete iránt fogékony és felelősen cselekvő, kitalált diák – beszél a hét jeles napjairól, a néphagyományokról, aktuális eseményekről, amelyek között minden héten egy-egy egészségneveléssel kapcsolatos téma is szerepel. Az elhangzottakhoz tesztfeladatot készítettem, így az osztályok egész évben versengenek, hogy kik érik el helyes válaszaikkal a legtöbb pontot, kik szerzik a legtöbb, a pontokért járó jutalommatricát. A tesztfeladatok mellé egy foglalkoztatófüzet is készült, amely játékos formában dolgozza fel az Ökopercek adásaiban elhangzottakat.

Ezt a foglalkoztatófüzetet a természettudományi tagozatos csoportokban alkalmazzuk, de lényegében bármilyen órán használható, hiszen a feladatok tartalmilag és módszertanilag is alkalmasak a kulcskompetenciák és a kooperatív tanulási technikák fejlesztésére. A gyerekek a játékos feladatok megoldása közben a tudatos képességfejlesztést észre sem veszik, hiszen a különböző típusú rejtvényfejtés, a kísérletezés, a barkácsolás, az érdekes szövegek feldolgozása és a helyes feladatmegoldásokért kapható matricák gyűjtése számukra izgalmas kaland.

A MINDENNAPOKTÓL A VERSENYIG

A programban jó lehetőségeket biztosítottak az egészségnevelési feladatok beépítésére a minden hónapban előforduló, egészséggel kapcsolatos jeles napok, évfordulók: például szeptemberben – Szent-Györgyi Albert születésnapjához kapcsolódóan – a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontosságának hangsúlyozása, vagy az ózon világnapján a káros mértékű UV-sugárzás veszélyeinek ismertetése, a helyes napozás, a napon tartózkodás témája. Hasonlóképp épült a programba az autómentes nap kapcsán a környezettudatosság: a gyerekek ekkor forgalomszámlálással, kipufogógázos levegőben elhelyezett növények életfolyamatainak megfigyelésével ismerkedhettek a levegőszennyezés emberi szervezetre gyakorolt hatásaival. Ezek az élmény- és tevékenységalapú megfigyelések a tapasztalataink szerint maradandó hatással vannak a gyerekekre, akik ezeket az ismereteket környezetükkel, családjukkal is megosztják.

Egészségnevelési programunk szerves részét képezi az idén 21 éves Bókay Árpád Országos Biológiaverseny megrendezése, amellyel a híres orvosprofesszornak és orvosdinasztiának is emléket állítunk. A versenyen saját diákjaink ugyan nem vesznek részt, de ők a versenyfeladatok előzetes tesztelői. A feladatok negyede itt is tevékenységalapú, amely az aktív kísérletezést, a megfigyelést szorgalmazza. A verseny programjába szintén beépítjük a tudomány jeles napjaihoz kapcsolódó évfordulókat: így kiváló lehetőség volt például a Semmelweis-évforduló kapcsán az egészségnevelés szolgálatába állítani a kézmosással kapcsolatos megfigyeléseket.

BIOGAZDÁLKODÁS

Programunkkal igyekszünk jó mintát szolgáltatni a fenntartható életmóddal kapcsolatban, ezért néhány éve – a szülőkkel közösen – dombágyást építettünk. Szerettük volna ugyanis megmutatni, hogyan lehet 15 négyzetméteren vegyszermentesen megtermelni egy négytagú család zöldségszükségletét. Iskolánk a TÉT (Táplálkozás, Életmód, Testmozgás) Platform mintaiskolája 2008 óta, így a dietetikusok által kidolgozott program is egészségnevelésünk része.

A PROGRAM CSENDBEN

AZ ÉLETÜNK RÉSZE LETT

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészség- és környezettudatosságra nevelő programunk sikeresen működik, sőt: a több mint egy évtized alatt már annyira beépült a mindennapjainkba, hogy mindenki számára természetes, hogy a hétfők az Ökopercek adásaival kezdődnek. Az évek során észrevétlenül bevésődött a gyerekek tudatába és életmódszokásaiba az egészséges életmódra való igény, a felelős, környezettudatos magatartásforma is – ezt a tapasztalatot a kollégák és a szülők is megerősítik.

Bár a program, vagyis lényegében az oktatócsomag elkészítése rengeteg időt vett igénybe, mégis úgy érzem, nem volt hiábavaló a befektetett energia. Iskolánk rendezett környezetére, diákjaink egészségmutatóira ugyanis rendkívül büszkék lehetünk, ahogy arra is, hogy nálunk nem fordult még elő kábítószeres probléma vagy alkoholfogyasztás. Ezzel szemben igény van az egészséges ételekre, a rendszeres testmozgásra és az egymással való kapcsolattartásra, amelyhez reményeim szerint jelen programunk is hozzájárult.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto