Fodorné Bekő Mónika

Vincze Judit

Fodorné Bekő Mónika
További részletek
EGÉSZSÉGTAN TANÁR, PEDAGÓGUS
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Cegléd
A várható élettartam meghosszabbítása össztársadalmi cél, de talán még ennél is fontosabb, hogy nemcsak a megélt éveink számát tudjuk befolyásolni, hanem az egészségben eltöltött évek számát is, mert boldog és kiegyensúlyozott harmonikus élet elképzelhete

Bemutatkozás

2005 óta vagyok pedagógus. Mindig is gyermekekkel szerettem volna foglalkozni. Kamaszkori elképzeléseimben az óvodások tanítása szerepelt, az élet azonban a középiskolás korosztályhoz vezetett. Mindig is foglalkoztatott az egészség megőrzése, ezért választottam az egészségügyi szakközépiskolát, később pedig az egészségtanári szakot. Egyre biztosabban körvonalazódott az évek során, hogy az egyik legfontosabb számomra, hogy képessé tegyem az embereket arra, hogy felismerjék, a legnagyobb értékük az egészségük, ami odafigyelést, törődést igényel.

Hitvallásunk

Jó érzés látni, amikor a tanulóinknál megjelennek azok az emberi értékek – a törődés, a gondoskodás, a humánum –, melyeket indirekt tanítási módszerekkel tudtunk közvetíteni irányukba, és amelyekkel majdani hivatásukat magas szinten képesek művelni. Valódi öröm számunkra, ha sikerül olyan egészségügyi szakembereket nevelni, akik életvitelükben meg tudják valósítani az egészséges életmódot, és képesek a beteg embereknek példát mutatni, olykor tanácsot adni.

Legnehezebb feladatunk a tanulók helytelen szokásainak befolyásolása, a káros szenvedélyekről való leszoktatásuk, különösen nehéz ez akkor, ha a családban is helytelen példákat látnak.

Egy egészségtant tanító pedagógus számára az egyik legnagyobb elismerés látni a diákok szakmai tudásának fejlődését, ahogy beépítik személyiségükbe mindazt az értéket, amely az egészség megőrzésére, az élet megmentésére irányul. A tanár akkor a legbüszkébb tanítványaira, amikor látja, hogy sikeres szakmai vizsgát tesz, kezében tartja azt a bizonyítványt, amely feljogosítja őt az egészség megőrzésére, a beteg ember ápolására, hogy elhelyezkedve a munka világában megtalálja mindazt az örömöt, sikerélményt, elismerést, amelyet ez a hivatás nyújtani képes.

Hivatásszerűen több mint 13 éve foglalkozunk közösen az egészségneveléssel. Programunkat 10 éve közösen szervezzük, koordináljuk. Természetesen az egészségnevelés nem egyetlen nap programja, megjelenik egyéb tanórákon, szünetekben, az élet adta szituációkban és a tantervekben. Hitvallásunk, hogy jól közvetíteni csak azt lehet, amiben hitelesek vagyunk.

Vincze Judit
További részletek
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKTANÁR, PEDAGÓGUS, MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Cegléd
A várható élettartam meghosszabbítása össztársadalmi cél, de talán még ennél is fontosabb, hogy nemcsak a megélt éveink számát tudjuk befolyásolni, hanem az egészségben eltöltött évek számát is, mert boldog és kiegyensúlyozott harmonikus élet elképzelhete

Bemutatkozás

1999 óta vagyok pedagógus. Azért választottam ezt a pályát, mert fiatalként orvos szerettem volna lenni, azonban anyagi helyzetem miatt ezt nem tudtam megvalósítani. Egészségügyi szakiskolában végeztem középiskolai tanulmányaimat, itt ismertem meg az egészségügy szépségét, és itt fogadtam szívembe a szakma iránti hivatástudatot. A közvetlen betegellátás területén eltöltött évek után a tudásvágy arra ösztönzött, hogy továbblépve megtanuljam átadni másoknak szakmai tapasztalataimat, a munka szeretetét. Ez a fajta tanítás a szakképzés területén mindig sikert, élményt jelentett számomra, úgy érzem, megtaláltam azt a munkát, amit szeretek.

Hitvallásunk

Jó érzés látni, amikor a tanulóinknál megjelennek azok az emberi értékek – a törődés, a gondoskodás, a humánum –, melyeket indirekt tanítási módszerekkel tudtunk közvetíteni irányukba, és amelyekkel majdani hivatásukat magas szinten képesek művelni. Valódi öröm számunkra, ha sikerül olyan egészségügyi szakembereket nevelni, akik életvitelükben meg tudják valósítani az egészséges életmódot, és képesek a beteg embereknek példát mutatni, olykor tanácsot adni.

Legnehezebb feladatunk a tanulók helytelen szokásainak befolyásolása, a káros szenvedélyekről való leszoktatásuk, különösen nehéz ez akkor, ha a családban is helytelen példákat látnak.

Egy egészségtant tanító pedagógus számára az egyik legnagyobb elismerés látni a diákok szakmai tudásának fejlődését, ahogy beépítik személyiségükbe mindazt az értéket, amely az egészség megőrzésére, az élet megmentésére irányul. A tanár akkor a legbüszkébb tanítványaira, amikor látja, hogy sikeres szakmai vizsgát tesz, kezében tartja azt a bizonyítványt, amely feljogosítja őt az egészség megőrzésére, a beteg ember ápolására, hogy elhelyezkedve a munka világában megtalálja mindazt az örömöt, sikerélményt, elismerést, amelyet ez a hivatás nyújtani képes.

Hivatásszerűen több mint 13 éve foglalkozunk közösen az egészségneveléssel. Programunkat 10 éve közösen szervezzük, koordináljuk. Természetesen az egészségnevelés nem egyetlen nap programja, megjelenik egyéb tanórákon, szünetekben, az élet adta szituációkban és a tantervekben. Hitvallásunk, hogy jól közvetíteni csak azt lehet, amiben hitelesek vagyunk.

EGÉSZSÉGNAPOK

középiskolások számára

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek élményszerű átadása és megerősítése, a saját és mások egészségéért is felelősséget vállalni kész egészségügyi szakemberek kinevelése.

Cél

Az egészséges életmóddal kapcsolatos isme- retek élményszerű átadása és megerősítése, a saját és mások egészségéért is felelősséget vállalni kész egészségügyi szakemberek kinevelése.

CÉLCSOPORT: az egészségügyi szakgimnázium diákjai, tágabb értelemben pedig az ő családjuk és környezetük.

Intézményünkben több mint 10 éves hagyomány, hogy minden esztendőben egy egész napot arra szánunk, hogy sokrétű, a prevencióra fókuszáló egészségnevelési programot állítsunk össze a gyerekeknek. A koordinátorok mellett a munkában részt vesznek a mindenkori egészségügyi munkaközösség tagjai, továbbá segítőként a testnevelő kollégák, az iskolánk további profiljait képviselő mezőgazdasági és a környezetvédelmi munkaközösség, valamint az Országos Mentőszolgálat tagjai. A versenyeknél a jutalmak anyagi hátterét az iskola Humánum Alapítványa, a diákönkormányzat és az aktív szülők biztosítják.

A programok alapelemei közül egyesek évről évre ismétlődnek, és vannak olyanok, amelyek valamilyen aktualitásra reagálnak, illetve a tanulók mindenkori igényeit tükrözik.

EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG

Az egészségnevelési programunk hozzájárul a tanulók egészségkultúrájának fejlesztéséhez, az egészséggel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok bővítéséhez, mindezt élményekkel társítva, mely az ismeretek bevésődését is segíti. Mivel tanulóink egészségügyi dolgozók lesznek, így ők példaként szolgálnak a beteg ember számára, ezért kiemelten fontos a példamutató egészségtudatos magatartásuk kialakítása. Meggyőződésünk, hogy a gyakorlatias élménypedagógiai módszerek alkalmazása sokkal eredményesebb. Tanulóink rendszeresen visszajárnak, és mindig élményekkel gazdagodva, évek múltán is örömmel mesélnek ezekről a napokról, illetve számolnak be a mindennapi életbe átvitt gyakorlatokról. A diákjaink után két kézzel kapkodnak a munkaerőpiacon és a visszajelzések alapján jól megállják a helyüket a szakmában.

Fejlődik a tanulók egészség iránti egyéni, családi és közösségi felelősségérzete, továbbá a támogató közegben optimális kölcsönhatások alakulnak ki. Vonzó alternatívákkal ismerkedhetnek meg az egészséges életmódot és az egészséges ételek elkészítését illetően a helyi sajátosságokat is figyelembe véve. Ezen alkalmak segítik a tanár–diák, diák–diák, szülő–tanár kap- csolati rendszerek kialakítását és fejlesz- tését egyaránt. Jelentősen növekszik a tanulók aktivitása, gyakorlati tudása, döntéshozatali képessége, melyek képessé teszik őket arra, hogy a későbbi életvezetési stratégiájukba beépítsék az itt tanultakat. Ráéreznek az egészséges életmód jelentőségére és egyben szakmai kompetenciájuk is fejlődik.

A program igazi hozadéka az, amikor a tanulókban sikerül igényt támasztani, és belülről válnak motiválttá az egészséges megoldások megvalósítására. Segíti továbbá elméleti tudásuk rendszerezését, szintetizálását. Az elméletet képesek lesznek a tapasztalat útján rögzíteni és az egyes élethelyzetekben alkalmazni.

PROGRAMOK

Az előadások témái minden alkalommal valamely egészséget meghatározó tényező köré épülnek: egészséges táplálkozás, mikro-, makro- környezeti tényezők, életmód, szenvedélybetegségek prevenciója, lelki egészség megőrzésének lehetséges módjai. A plakátversenyek témái: nemi úton terjedő fertőző betegségek, a dohányzás káros hatásai és megelőzése, drogprevenció, szív- és érrendszeri betegségek megelőzése.

Az egészségnap közös délelőtti tornával kezdődik. A program egyes állomásain idén a következők várják majd a diákokat:

  • A mentőautó felszerelésének megtekintése és a mentőellátás folyamata. Az Országos Mentőszolgálat ceglédi állomása rendelkezésünkre bocsát egy mentőautót 2 főnyi szakszemélyzettel, akik bemutatót tartanak a mentőautó felszereléséről és a mentőellátás folyamatáról.
  • Egészségtotó: a tizenegyedik évfolyamból az Ifjúsági Vöröskereszt tagjai állítják össze a totó kérdéseit, túlnyomórészt a tanulmányaik és a kérdésekhez kapcsolódó szakirodalmak alapján. A hibákat közösen javítjuk ki.
  • Drogprevenció: Ezt a témát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mindig más-más oldalról mutatjuk be a gyerekeknek a kábítószerfogyasztás következményeit. 
  • Életmódbeli tanácsadás: vérnyomásmérés, testsúlymérés, koleszterinszint-mérés, vércukorszintmérés, testzsírszázalék-mérés. A gyakorló ápoló és az ápolóosztály szívesen vállalta a feladatokat, ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy szakmai tapasztalataikat kamatoztathassák, gyakorolják a vérnyomás- és testsúlymérést.
  • Eszmélet-eszméletlenség vizsgálata, újraélesztés, baleseti szituációk. Az elsősegélynyújtó csapat tagjaival együttműködve két szituációt dolgoztunk ki, egy valós helyzetet szimulálva gyakoroljuk az elsősegélynyújtást.
  • „Egészséges ételeink” és „Táplálkozz egészségesen!” című plakátok kiállításának megtekintése. Az osztályok által nevezett, az egészséges vagy speciális életmódba illeszkedő sütemények, valamint saláták, gyümölcsturmixok, teljes kiőrlésű kenyérből készült szendvicsek kiállítása, zsűrizése, majd elfogyasztása.
  • Fogamzásgátlás: Ez az életkori sajátosságok miatt is mindig aktuális.
  • Játékos vetélkedők

EREDMÉNYEK

A program hatására a tanulóink nyitottabbá válnak az újfajta, egészséges ételek fogyasztására, mivel megtapasztalják, hogy az egészséges lehet egyben finom is, illetve megszeretik a játékos mozgásformákat, mely szintén hozzájárul az egészség megőrzéséhez. További hosszú távú nyereségként fogalmazható meg, hogy az itt tapasztalt pozitív élményeket haza is viszik. Többen beszámoltak arról, hogy otthon, családjuk körében is elkészítették az itt megismert süteményeket, turmixokat, így a szülők és a testvérek is új tapasztalatokat szerezhettek. A következő évben terveink közt szerepel az összegyűjtött egészséges ételek receptgyűjteményének közzététele az iskola honlapján valamint az iskolaújságban. Az egészségre nevelés így nemcsak tanulóinkra, hanem családtagjaikra is kihat.

Iskolánkban a három tagozat már évtizedek óta együttműködik, szemléletmódjuk jól kiegészíti egymást, valamint mindegyikük támogatja az egészséges környezeti feltételek kialakítását, mint például a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosított anyagok alkalmazását különböző területeken. Az iskola karácsonyfájára tanulóink már újrahasznosított anyagokból készítettek díszeket.

A mezőgazdasági munkaközösség biztosítja a biozöldségeket, -gyümölcsöket egészségnapjainkhoz, továbbá hangsúlyozza a biogazdálkodás kiemelt jelentőségét, annak egészségre gyakorolt pozitív hatását.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto