Kirsch Ferenc Lászlóné Erzsébet

MATEMATIKA–TECHNIKA, ÉLETVITEL SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR
Dunakeszi Bárdos Lajos
Általános Iskola

Dunakeszi
EGY EGÉSZ ÉLETET POZITÍVAN BEFOLYÁSOLHAT A PEDAGÓGUS SZEMÉLYISÉGE ÉS TUDÁSA

Bemutatkozás

Gyermekkori tudásvágyamnak és a szorgalmamnak köszönhettem jövőbeni jobb sorsomat. Ünnepnap volt számomra, ha elmehettem a könyvtárba olvasgatni. Szerettem tanulni és segíteni az osztálytársaimnak. Általános és középiskolás tanáraim sokoldalú műveltsége és embersége példát és hitet adott a pedagógus hivatáshoz, amelyet bátrabban választottam, mint az orvosi, vagy építészmérnöki pályát, amelyekre titkon gondoltam. 1977-től 41 éven át tanítottam mindkét szakomat Debrecenben, majd Dunakeszin. 1998-tól 20 évig egészségnevelési programfelelős, 2004-től matematika munkaközösség vezető voltam.

A tanári életpálya olyan, mint az egyre gyarapodó tapasztalatok és lehetőségek kincsestára. A munkánk jelentőségét az adja, hogy elméleti- és gyakorlati ismereteket, élménydús programokat nyújtunk a tanítványainknak. Tagadhatatlan, hogy a gyerekek szellemi-lelki-testi fejlődésében a pedagógusnak meghatározó szerepe van, hiszen egy egész életet pozitívan befolyásolhat a pedagógus személyisége és tudása, de sajnos megtörténhet az ellenkezője is. A munkám során mindig arra törekedtem, hogy a jövő reménységeivel megismertessem az ismeretszerzés varázsát, a lelkesedést a tudományok, az új ismeretek és a hagyományaink iránt, hogy bizonyítsam az igényes alkotó munka becsületét.

Meggyőződésem, hogy a tudatos pozitív életviteli minták vezetnek a legfőbb értékhez: az egészséghez. Az elmúlt évtizedek alatt gyerekek sokaságát sikerült lelkesíteni valamint segíteni egészség-ismereteik és általános műveltségük gyarapítását és tehetségük pallérozását.

Tanítványaim számos első helyezést értek el megyei-országos szaktárgyi tehetséggondozó- és egészségvédő versenyeken, de nemzetközi természettudományi versenyen is kiválóan szerepeltek. Többször díjat nyertek az általam tervezett és a tanulókkal kö- zösen készített igen hatékony egészségfejlesztő oktató játékok. Bízom abban, hogy az így megszerzett ismeretek és tapasztalatok, valamint a sikereik a jövőbeni életük építőkövei lesznek.

Egészen fiatalon is, majd később két gyermek édesanyaként is a kiegyensúlyozott, egészséges életvitelre törekedtem. Hogy másoknak is segíthessek, az 1990-es években akupresszúra, majd életmódtanácsadó és terapeuta szakképzettséget szereztem. Természetgyógyászati tanulmányaim során megértettem, hogy komoly javulást akkor érhetünk el népünk egészségi állapotában, ha már az iskolában figyelmet fordítunk az egészségértésre, a tudatos egészség- megőrzés sokoldalú támogatására.

Biztos vagyok abban, hogy egy országos szintű átfogó prevenciós programmal, azon belül az oktatási-egészségügyi intézmények jó gyakorlatainak hasznosításával, a humán- és gazdasági erőforrások kibővítésével, a régi magyar egészséges életmód hagyományok és a konyhakertek reneszánszával a hazai lakosság egészségi állapota jelentősen javulna. Ezen felül az előbb felsorolt tudás pozitívan hatna a családokra, és a jó életviteli minták továbbadásával a jövő nemzedékek életminőségére, sőt a nemzetgazdaságra is.

KALANDRA FEL AZ EGÉSZSÉGÉRT!

Játékos egészségfejlesztés általános iskolásoknak

A Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskolában immár 20 éves hagyománya van az egész tanévre tervezett, komplex egészségfejlesztő programunknak. Népszerűek az iskolában a jól működő egészségfejlesztő oktatási eszközök, valamint a napi–heti projektek, és egyre több pozitív változást hoznak tanulóink egészségmagatartásában.

Cél

Mi, pedagógusok a mindennapi preventív egészségfejlesztő munkánkkal arra törekszünk, hogy változatos színtereken, pozitív élmények által maradandó tudást és tapasztalatot nyújthassunk tanítványaink és családjuk egészséges életviteléhez.

Kiemelt intézményi programunk széleskörű együttműködés révén – a tanulók, a szülők, a pedagógusok, a védőnők, közvetett partnereink és nem utolsó sorban a iskola vezetőinek hatékony támogatásával – valósul meg. 15 akkreditáltan képzett pedagógustársam erőn felül dolgozik a programok megvalósításáért. Közvetett partnereinknek köszönhetjük a továbbképzéseket, az Egészségnapok szakmai támogatását, a különleges ötleteket és innovációra serkentést, a pályázati- és versenylehetőségeket, a jó gyakorlataink bemutatását a konferenciákon, és természetesen a sok-sok elismerést.

KALANDOS EGÉSZSÉGTÚRA

Az 1–8. évfolyam minden egyes osztálya részt vesz a tavaszi Egészségtúrán. Mesével, kalandokkal átszőtt kirándulást szervezünk számukra az Egészségpontokhoz (E-pontokhoz), ahol különböző játékokkal, feladatokkal, egészséges ételekkel és italokkal várjuk őket.

Az Egészségbirodalomban minden osztály más-más E-ponton kezdi a programot, így egyszerre indul mindenki.

Különleges ötletek és kellékek teszik élménygazdaggá a kalandozást az egészségbirodalomban, ahol a főszereplő a testi-lelki-szellemi egészség. A bioritmussal harmonizáló napirend és életmód tudatosítását kiemelten kezeltem, ezen belül is külön kihangsúlyozva az elegendő és időben történő alvás élettani hatásait, amelynek megértése – a szülők viszszajelzései szerint – a gyerekek többségénél pozitív változásokat hozott. A fizikai aktivitás megtartása a sok tornaóra után is működik, ha kellemes és hasznos feladatokat, vagy edzést biztosítunk otthon és máshol.

A forgatókönyv alkalmazkodik mind a kollégák és a védőnők kompetenciáihoz, mind a gyerekek életkori sajátosságaihoz. A játékos feladatok szinte minden tantárgyat érintenek, tehát a kollégák azt az Egészségpontot választják, ahol a leghatékonyabban tudnak egészségértést elérni a tanulóknál. Hagyományainkhoz híven a sportos feladatokból van bőven a túra elejétől a végéig, mint ahogy nem külön program a Reformbüfé sem.

Az E-pont témájához illő nótákat énekelve érkeznek az osztályok az egyes E-pontokhoz.

I. E-pont Az élet forrása a VÍZ

II. E-pont „GYÜMÖLCS- KERT”

III. E-pont „ZÖLDSÉG- KERT”

IV. E-pont „MAG- HÁZ”

V. E-pont ÉPÍTŐ táplálékok vára

VI. E-pont ENERGIÁK központja

VII. E-pont A játék és sport ligete

VIII. E-pont EGÉSZSÉG- vár, a 7 fejű sárkány veszélyezteti

IX. E-pont Higiénia szigete

X. E-pont Művészetek völgye

XI. E-pont A nyugalom palotája

XII. E-pont A szeretet, barátság tere

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PILLÉREI

Az iskola mint meghatározó szocializációs közeg a családdal, az elsődleges otthonnal együttműködve lehet hatékony a gyermekek személyiségének fejlődésében, a jó életviteli szokások kialakításában. Látva a súlyos problémákat – az elhízás mértékének növekedését, az inaktivitást, a kiegyensúlyozatlan életvitelt, a természeti környezet károsodását, stb – a tanulókkal közösen megfogalmaztuk az egészséges életmód pilléreit. Minden tanév elején átbeszéltük a feljövő új osztályokkal is ezeket a pilléreket, és ehhez iskolai programokat terveztünk.

8 ALAPPILLÉRÜNK

  1. Egészségesen táplálkozunk.
  2. Helyes napirendre, életrendre és higiéniára törekszünk.
  3. Kerüljük a testi-lelki és környezeti káros hatásokat.
  4. Elegendő időt fordítunk a pihenésre és az alvásra.
  5. Mindennapos testmozgást végzünk és sportolunk.
  6. Sokat tartózkodunk a természetben és óvjuk azt.
  7. Törekszünk műveltségünk gyarapodására.
  8. Szeretetet, tiszteletet tanúsítunk az iskolában és otthon.

POZITÍV HATÁSOK

Az elmúlt évek legnagyobb sikerélménye, hogy a tanulók, a szülők valamint a kollégák is egészségtudatosabbak, évről évre egyre több zöldséggel-gyümölccsel teli uzsonnás dobozt hoznak, több vizet isznak. A diákjaink figyelnek a jó testtartásra, higiéniára, tudatosabban törekszenek az elegendő alvásra, a mozgásra. Bizton állítom, hogy a családok életvitele is évről évre javul, mert a gyermekek szokásai hatnak a szülők hétköznapjaira.

A gyerekek bátran kérnek tanácsot, sokan a Titokdobozba tett leveleikben küldik el a kérdéseiket, várják az Egészségnapokat és -heteket, és az alkotó pályázatokat is. Reformbüfénk kínálata az évek során igen magas minőségűvé vált, az otthon szakértelemmel készített zöldség-gyümölcs italok, gyógyteák, a tápláló, az egészséges friss hazai alapanyagokból készülő ételek kínálata látványosan bizonyítja az egészségnevelés sikerét az iskolánkban. Az iskolabüfének is jó inspirációt adott a Reformbüfé kínálata.

PREVENCIÓ

Az egyik legfontosabb pedagógiai feladatunknak tekintjük, hogy minél korábban felismerjük, ha a ránk bízott gyermekek és családjuk életminőségében romlás következik be. A korai jelenségek felismerése és lehetőség szerint a megszüntetése nem kis feladat, de nem is lehetetlen. A lelki betegségek, függőségek, céltalanság, tanulási nehézségek láttán szakmai segítséget, lelki támaszt, életvezetési tanácsokat tudunk adni.

Munkánk fokmérője minden tanév végén a tanulóink önértékelése, amelyből kiderül, hogy az évek múlásával egyre jobban tisztában vannak a helyes életmód ismérveivel, a saját egészségükkel. Általában a serdülőkori ingadozások után felhasználják a tanultakat, figyelnek a testsúlyukra, az elfogyasztott táplálék mennyiségére és minőségére, a vízivásra, a fittségre, higiéniára, a jó közérzetre. Erre mondják a nyolcadikosok, hogy: Divattá vált nálunk az egészség!

A SIKER FORRÁSA

A közösen kitalált, játékos ismeretterjesztést tartom a leghasznosabb egészségnevelési módszernek, mert ez leköti a gyermekek figyelmét, és könnyen szert tesznek olyan ismeretekre és készségekre, amelyek majd segítik őket a helyes döntések meghozatalában, a megfelelő életmód kialakításában. A gyerekekkel meg kell értetni, hogy felelősek vagyunk a saját és embertársaink egészségéért!

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto