Polgárné Balla Ildikó

TANÍTÓ (MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, TESTNEVELÉS)
Kiss Árpád Általános Iskola
Balassagyarmat
Az egészségmegőrzés fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek vele, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. A harmonikus személyisé

Bemutatkozás

Több évtizede dolgozom pedagógusként. Kiskorom óta ez volt a célom, más foglalkozás egyáltalán nem is érdekelt. Szerencsére hamar megtaláltam az utat a gyerekekhez, jól érzem magam velük. Mindig nagy érdeklődéssel figyelem és segítem fejlődésüket.

Az elmúlt 35 év mindig új kihívások elé állított. Kezdő pedagógusként jó, bizalmon alapuló kapcsolatot sikerült kialakítanom a tanítványaimmal és szüleikkel. Az évek múlásával – miközben nekem is született két lányom – egyre több gondokkal küzdő gyerekkel találkoztam. Ez arra indított, hogy olyan módszert keressek, amellyel a figyelemzavart, a hiperaktivitást és a magatartási zavart rendezni lehet. Ezért ismét elkezdtem tanulni, fejlesztőpedagógus lettem. Tanulmányaim során a mozgás fejlődésének vizsgálata különösen felkeltette a figyelmemet. Bizonyított tény, hogy a fejlődés során kimaradt mozgásformák tanulási nehézségeket okozhatnak, így a mozgáson keresztül fejlesztettem a gyerekeket. Ezután már az egészségfejlesztés egyéb lehetőségei is érdekelni kezdtek, örömmel vetettem bele magam az újabb feladatok megvalósításába.

Munkám során a legnagyobb élményt minden évben az egészségnapok forgataga adja, amikor látom a sok kíváncsi és mosolygós arcot, a tornászó vagy versenyző gyerekeket, az érdeklődő és segítő szülőket, az előadóként megjelenő vendégeinket. A hatalmas érdeklődés miatt az egészségnapok néhány rendezvénye az egész város számára megnyílt, a Vármegyeháza nagytermébe költözött. Meghívásomra már kétszer Balassagyarmatra látogatott Szabó Gyuri bácsi, a híres „bükki füvesember”, de vendégünk volt Incze Zsuzsa, a Csellengők című műsor főszerkesztője is, aki arra figyelmeztetett, hogy időben vegyük észre, ha probléma van egy gyerekkel.

Az informatikai eszközök robbanásszerű fejlődésével nagymértékben megszaporodtak a civilizációs betegségek és veszélyforrások. A felnőttek, gyerekek sokkal több időt töltenek zárt helyen valamint a számítógép, az okostelefon és a televízió rabságában, kevesebbet mozognak, játszanak együtt. Emiatt egyre gyakoribb a túlsúly, a testtartási, immunrendszeri, mozgásszervi és idegrendszeri problémák. Mivel ezek a gondok az életmóddal állnak összefüggésben, ezért újszerű és hatékony üzeneteket kell küldeni a pedagógia területéről is. Az egészségnevelés hatékony színtere lehet az iskola, hiszen a pedagógia eszközeivel szervezett módon, éveken át jelentős számú gyereknek tudunk segíteni.

A legnagyobb élményt számomra az a kis csapat jelenti, akik segítik munkámat. Ők azok a kreatív emberek, akikkel együtt tudok dolgozni. Minden ötletre fogékonyak, mindent továbbgondolnak, és az egészségfejlesztésre nyitott füllel és szemmel élnek. Nagy öröm számomra, hogy minden alkalommal az ő jobbnál jobb ötleteikkel tudjuk gazdagítani a programjainkat a gyerekek felvilágosítása érdekében.

SZÍVÜGYÜNK AZ EGÉSZSÉG

A gyerekek komplex egészségfejlesztése, egészségtudatosságuk növelése az élménypedagógia módszereivel

Az egészségmegőrzés szorgalmazása átfogó, összefogást igénylő tevékenység, aminek hatékonysága a család és a nevelési intézmény dolgozói között folyamatosan egyeztetett, következetes elveken alapul.

Cél

Rendezvényeink, programjaink célja az egészséges életmód kialakítása. Mivel az életmód szokásokon alapul, ezért bízunk abban, hogy ha sikerül bizonyos kedvező viselkedési elemeket beépíteni a gyerekek életvitelébe, akkor ez hosszú távon az egészségi állapot általános javulásához vezet.

EGÉSZSÉGNEVELÉS ÖSSZEFOGÁSSAL

A tanított tantárgyak adta lehetőségeket kihasználva nálunk minden pedagógus folytat egészségfejlesztést. Az első egészségnapot 2011-ben szerveztem, a szervezés során felmértem, melyik korosztály milyen aktuális problémákkal küzd. Ennek megfelelően szakembereket kerestem, tanácsot kértem tőlük. Megszólítottam a város egészségügyi dolgozóit, orvosokat, védőnőket, egészségvédőket, kozmetikusokat, fodrászt, masszőrt, sportolókat, edzőket, dietetikust, gyógypedagógusokat, mentőst, valamint a szülői munkaközösséget.

Az egészségnevelés támogatói lettek az osztályfőnökök, a szaktanárok, városunk sportolói, a mozgást elhivatottan művelők, a rendőrség, a Vöröskereszt, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, az Ipolyerdő Zrt., a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség, a Zöld Híd Kft. Mindenki nagy örömmel segített:

volt, aki ötletet adott, volt, aki tevékenyen is részt vett a programok megvalósításában.

EGÉSZSÉGNAPOK TÁMOGATÁSSAL

2011 óta minden évben kétszer tartunk egészségnapot, és hagyománnyá tettünk olyan programokat, melyeken keresztül játékos formában, mozgással kombinálva ismételjük, felidézzük az eddig tanult ismereteket. A nap rendezvényein az iskola minden tanulója részt vesz. Ezzel az eseménnyel iskolánk pedagógiai programját is módosítottuk, aktualizáltuk, meghatároztuk feladatainkat, céljainkat.

2012-ben a TÁMOP adta lehetőséget kihasználva teljesedett ki az egészségnapok rendszere. A pályázat sok lehetőséget adott iskolánknak a fejlődésre, a megújulásra, programjaink színesebbé tételére. Diákjainknak számos új szakkörön, tevékenységen való részvételre nyílt lehetősége. A szinte két teljes tanévet átölelő pályázat segítségével igé- nyes programok valósultak meg: szabadtéri, játékos, testmozgással teli tevékenységek, kirándulások, túrák, egészségnapok.

Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés hatékonyságát növeljük azzal, hogy minden olyan pályázatra, országos felhívásra jelentkezünk, ami segíti céljaink hatékony megvalósítását. Ilyen pályázati program volt a 2017 októberében szervezett egészségnap, amely a Széchenyi 2020 programhoz tartozó EFOP „Észak-magyarországi települések kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása” projekt keretében, a Kárpátok Alapítvány – Magyarország jóvoltából valósulhatott meg.

KORSZERŰEN, KOROSZTÁLYOK SZERINT

Célunk, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel, jártasságokkal rendelkezzenek egészségük védelme érdekében. Ennek jegyében bemutatjuk nekik és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot szolgáló tevékenységeket, az egészségbarát viselkedésformákat. A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten találkoznak az egészség megőrzése szempontjából legfontosabb ismeretekkel:

 • az egészséges táplálkozás ellenőrzése, egészséges ételek készítésének bemutatása, gyakoroltatása,
 • környezettudatos életszemlélet kialakítása (a jövő és az életút tudatos tervezése, elem-, papír-, flakon- és kupakgyűjtés),
 • az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, dohányzás hatását bemutató felvilágosító program,
 • az aktív életmód fontossága, a sport,
 • a szabadidő hasznos eltöltése mindennapos testneveléssel, szervezett szabadidős programokkal,
 • sokféle mozgásforma megismertetése,
 • a lelki egészség megteremtésének fontossága, lehetőségei,
 • az együttélés szabályai, egymásra figyelés, közösségformálás,
 • személyi higiénia: tisztálkodás, fertőzések megelőzése, kéz- és lábápolás, tinédzserkori bőrápolás,
 • szexuális felvilágosítás.

AZ EGÉSZSÉGNAP PROGRAMJA

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak a feladata.

Az egészségnapok alkalmával minden tanuló három–négy olyan eseményen vesz részt, amely a korosztályuk számára aktuális problémát vagy a mindennapjaikban alkalmazható újdonságot érint. A feladathoz olyan előadókat, leggyakrabban szülőket vagy elkötelezett polgárokat keresünk, akik a gyerekek számára hiteles emberként és a téma szakértőjeként vállalják a feladatot.

A lelki egészség és a közösségformálás területét szakemberek vagy valamilyen fogyatékossággal küzdő személy segítségével tehetjük élményszerűvé. Ők vállalkoznak arra, hogy a gyerekekkel megértessék és megéreztessék az összetartozás erejét, az elfogadás és az empátia fontosságát. Az ember életét nagyban meghatározó tulajdonságokra, kitartásra, szorgalomra, hitre, elszántságra, erőre adnak példát azok az emberek, akik beszélgetnek tanulóinkkal.

Az egészségnap azért fontos, mert minden diákunk élményhez jutva, megtapasztaltatás segítségével, szakember által megerősítve épít- heti be személyiségébe az egészséggel kapcsolatos ismereteket. Az egészségnapokon kívül a következő események zajlanak a tanév során:

 • NUTRIKID egészségnevelő oktatóprogram természetismeret-órán
 • DADA program a rendőrség közreműködésével
 • védőnői felvilágosítás osztályfőnöki órákon a Johnson & Johnson segítségével
 • elsősegélynyújtó szakkör
 • konfliktuskezelő szakkör
 • minden félévben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környéken
 • gyalogtúra a Világ Gyalogló Napon
 • részvétel a „Te szedd!” mozgalomban
 • futás az Európai Diáksport Napon
 • táplálkozási teszt és dietetikai tanácsadás
 • a kézmosás világnapja
 • mézes reggeli a méz világnapján
 • a vitaminok fontossága az influenza megelőzésében
 • a „HAPPY-hét” megszervezése

ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS

Az elmúlt évek munkájának eredményét a szülőkkel kitöltetett kérdőívek segítségével ellenőriztük. A válaszok alapján a szülők által megfigyelhető területeken – táplálkozás, vízfogyasztás, környezettudatos viselkedés – eredményes munkát végeztünk. Ennek alapján úgy vélem, hogy ha az általunk fontosnak tartott témaköröket ugyanilyen érdekesen, több oldalról megközelítve dolgozzuk fel, a gyerekek nagy többségénél sikert érhetünk el.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto