Bodó Tamás László

INTÉZMÉNYVEZETŐ- HELYETTES
Tóth Árpád Gimnázium
Debrecen
…NEM HULLHAT ROMBA BENNÜNK, AMIT A JÓ ISKOLA ÉPÍTETT!

Bemutatkozás

Általános és középiskolai tanáraim követendő példát mutattak diákéveim alatt. Középiskolában jól ment a matematika, a földrajzot pedig szerettem, így ezeket a tantárgyakat tanultam tovább az egyetemen. A Nagy-Kossuthban és a Tóth Árpád Gimnáziumban végzett tanítási gyakorlatok alatt szerzett jó tapasztalatok hatására adtam be önéletrajzomat volt iskolámba, a Tóth Árpád Gimnáziumba, ahová 1997. szeptember 1-jei kezdéssel fel is vettek. Az első évektől kezdve rengeteg segítséget kaptam kollégáimtól, jó közösségbe csöppentem, komoly fejlesztő és alkotó munkát végezhettem, és ez volt az a végső ösztönzés, ami miatt a pályán maradtam.

A legszebb élményünk pedagógusként, ha láthatjuk, hogy a tanítványaink sikeresek az életben, elsajátítva és felhasználva azokat az ismereteket, amelyeket átadtunk az iskolában, de ugyanakkor megőrizve azt a szellemiséget, azokat az értékeket, melyeket a TÁG és az itt dolgozó kollégák közvetítettek. Tóth Árpád egy versének sorait felhasználva: „ ...nem hullhat romba bennünk, Amit a jó iskola épített!”

A mindennapok legjobb pillanatai a táborok, a kirándulások, a túrák, amikor a diákokat olyan helyekre visszük el, ahová maguktól biztosan nem jutnának el. Igazán lelket melengető érzés, amikor egy egész napos, varázslatos tájakon át vezető gyalogtúra után fáradtan, de élményekkel telve megérkezünk a szállásra, a jól megérdemelt vacsora után pedig felidézzük a nap élményeit, leülünk kártyázni, társasjátékot játszani vagy egyszerűen csak beszélgetni.

Szüleim a Debreceni Konzervgyárban dolgoztak. A gyermekkoromban, a 70-es évek végén és a 80-as években, mint a legtöbb nagyvállalatnál, a Konzervgyárban is élénk közösségi élet folyt, így természetjáró szakosztály is működött. Szüleim révén mi is tagok voltunk, sokat kirándultunk, túráztunk, táboroztunk, és ez maradandó élményt jelentett számomra. Középiskolámban is évtizedekre nyúlik vissza az Országjáró Diákok Köre (ODK) tevékenysége. Már diákként is részt vettem néhány kiránduláson, így természetes volt, hogy 1997-ben, amikor tanárként tértem vissza volt iskolámba, csatlakoztam az ODK-hoz, és azóta is aktív szerepet vállalok a szervezésben. Igazgatóhelyettesként munkaköröm részét képezi az iskolai szintű pályázatok koordinálása, így lettem az egészségfejlesztési pályázat felelőse és projektmenedzsere is.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákok nagyfokú szellemi leterheltségük mellett megfelelő mennyiségű és minőségű sporttevékenységet is végezzenek. Szeretnénk, ha mindez belső igénnyé válna, amely felnőttkorukban hozzásegítheti őket egy kiegyensúlyozottabb élethez. Sokféle alternatívát mutatunk nekik diákkorukban, és ebben a kirándulások, túrák is fontos szerepet kapnak. A diákokba beleivódik a természet szeretete, a jó társaság hangulata, a túrázás öröme, és ezt majd másoknak, például a saját családjuknak is át fogják tudni adni később. Nem mellékes az sem, hogy általuk a napjainkban talán egy kicsit háttérbe szoruló, de a legnagyobb tömegeket megmozgatni képes tömegsport, a természetjárás is újabb „családtagokkal’’ gazdagodhat. A részt vevő diákok gyakran még az egyetemi éveik alatt – sőt, néha még utána is – visszajárnak a rendezvényeinkre.

A teljes körű iskolai egészségfejlesztési program – relaxációs technikák megismerése, jóga, személyiségfejlesztési technikák, egészséges étkezés – megvalósítása pedig a kollégák életére is pozitív hatást gyakorolt.„

TELJES KÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

a Tóth Árpád Gimnáziumban

„A tanulók saját ötleteire építettünk, mert ezzel is elő szerettük volna segíteni azt, hogy amit az egészségről megtudnak, az a szívükig érjen, vagyis a későbbiekben irányítsa majd tetteiket és döntéseiket.”

Cél

Komplex egészségfejlesztés, beleértve az egészséges táplálkozást, a testmozgást, a lelki egészséget és az egészséggel kapcsolatos ismeretek átadását is.

CÉLCSOPORT: a gimnázium tanulói, tágabb értelemben az iskola pedagógusai is.

KOMPLEXITÁS

A Tóth Árpád Gimnázium (TÁG) pedagógusai fontosnak tartják, hogy az iskolában töltött hosszú idő alatt a tanulók testi, lelki és szellemi egészségét minél jobban elősegítsék. Ezért úttörő szerepre vállalkoztak 2011-ben: egy nyertes TÁMOP-pályázat révén az iskola megkezdte összes tanulójával a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megvalósítását. Ebben iskolánk a legjobb szakemberek segítségére támaszkodhatott: a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete dr. Ádány Róza irányításával állt mögöttünk, és folyamatosan segített minket. A kivitelezésben dr. Somhegyi Annamária és dr. Kósa Karolina működtek közre. Az iskolában minden pedagógus bekapcsolódott a program megvalósításába, de ezen belül is kulcsfontosságú szerep jutott a biológia-kémia, az osztályfőnöki és a testnevelés-munkaközösségek tagjainak, illetve az iskolai védőnőnek és a gyermekvédelmi felelősünknek.

Dietetikus segítségével hozzákezdtünk az iskolai étkezések egészségesebbé tételéhez, és ebben egyre jobbakká váltunk a rendelkezésünkre álló szűkös lehetőségek újító szellemű, találékony kihasználásával. Felvettük a kapcsolatot a város környezetében élő zöldség- és gyümölcstermelő gazdákkal annak érdekében, hogy a gazdák gyümölcsösébe, zöldségeskertjébe a gyerekek kimehessenek, segítsenek az egyes idénymunkákban, valamint a konyhában segítve háziasszonyi fogásokkal ismerkedhessenek meg a gyümölcsök, zöldségek télire elrakásában. 2017-ben szülői támogatással hideg-meleg vizet biztosító, szűrővel ellátott vízautomatákat helyeztünk ki az iskolában. Az ivóvíz népszerűsítését a továbbiakban is fontosnak tartjuk, csatlakozva a Happy-hét – az ivóvízfogyasztás népszerűsítésének kampányához.

A tanulók mindennapi testedzése irányában újabb és újabb lépéseket tettünk mindaddig, míg a mindennapi testnevelést a központi költségvetés finanszírozni nem kezdte. A délutáni testnevelésórák népszerűsítésére szabad sportágválasztást biztosítunk diákjainknak (foci, kézilabda, kosárlabda, floorball, úszás, konditermi foglalkozás, aerobik, jóga). A tanulók gerincegészsége érdekében a testnevelő tanárok elvégezték a speciális tartásjavító mozgásról szóló 5 órás továbbképzést, ennek anyagát beépítették a tanmenetükbe is. Rendszeresen szervezünk szabadidős mozgásprogramokat – kirándulásokat, táborokat, sport-rendezvényeket – a szülőkkel, családtagokkal együttműködve. Évi két futóversenyünk megmozgatja a teljes iskolai közösséget.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

A tanulók lelki egészsége érdekében sok minden történt, ezek közül kiemelhető a személyközpontú pedagógiai módszerek és a művészetek személyiségfejlesztő hatású alkalmazása. A nevelőtestület nagy része elvégezte a Mentálhigiénés Alapfokú Továbbképzés Pedagógusoknak (MAP) című továbbképzést, ezáltal segítséget kaptak ahhoz, hogy a személyközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával hozzájáruljanak a tanulók – és egyben saját – testi, lelki és szellemi egészségének fejlesztéséhez. A nevelőtestület egy része relaxációs technikákat tanult, így olyan tehermentesítő, segítő eljárást kezdtek el alkalmazni az iskolában és otthon, amely a diákok és a tanárok számára is elviselhetőbbé tette a megterheléseket, hozzájárulva az iskolai élmények pozitív megéléséhez. Ezek az újszerű módszerek kiváltották a szülők érdeklődését is, örömmel fogadtuk bekapcsolódásukat az iskolai eseményekbe.

A tanulók egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése és elmélyítése céljából újszerű témafeldolgozásokba kezdtünk. Minden osztály maga választja ki a tanára által helyesnek tartott témákból azokat, melyeket az adott tanévben fel kívánnak dolgozni. Az egészségtan-oktatás alapvetően projektmódszerrel történik azért, hogy minél jobban támaszkodjon a gyerekek saját ötleteire és tevékenységére. Így minden tanévben, minden osztályban más és más módon kell az oktatást megszervezni. Ez a pedagógusoktól odafigyelést és alkotókészséget igényel, cserébe viszont megkapják a tanulók lelkes részvételét, közösséggé formálódását, ami mind segíti a tanulás eredményességét. A tanulók társas kapcsolati készségeinek fejlesztése érdekében minden osztályfőnöknek alkalmaznia kell az osztályfőnöki órákon – és minden más erre adódó alkalommal – azokat a módszereket, amelyeket a továbbképzéseken elsajátított.

PARTNEREK

A program során eredményes szakmai együttműködés bontakozott ki az egészségfejlesztés terén a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának egyetemi szakemberei, a Tóth Árpád Gimnázium nevelőtestülete, Szülői Választmánya és Diákönkormányzata között. Az egészségprogramhoz kapcsolódó eseményekről folyamatosan tájékoztattuk a szülőket, vártuk és szívesen fogadtuk részvételüket, ötleteiket, javaslataikat, segítségüket. A diákok és a szülők visszajelzései alapján a program hasznosnak és eredményesnek bizonyult.

EREDMÉNYEK

A program tudományos igényű nyomon követése is megtörtént a tanulók kérdőíves felmérése útján. A felmérés a következő területeket érintette: alapadatok, szubjektív egészség, élettel való elégedettség, testmozgás, táplálkozás, egészséggel kapcsolatos attitűdök, dohányzás, alkoholfogyasztás, szerfogyasztás, testsúly, testmagasság, testzsírszázalék, tanulmányi átlag.

A szakmailag megalapozott felmérés eredményeként a következő változások következtek be a program hatására: a TÁG-os diákok élettel való elégedettsége szignifikánsan nagyobb, mint a korosztályos átlag. A gyermekek több mint fele úgy gondolja, hogy sokat vagy nagyon sokat tehet saját egészsége érdekében. Azok aránya, akik saját megítélésük szerint kitűnő vagy jó egészségi állapotban vannak, 82%-ról 85%-ra nőtt; ez szignifikáns javulást jelent az önmegítélés szerinti (szubjektív) egészségben. A diákoknak az egészséggel kapcsolatos ismeretei növekedtek. A burgonyaszirmot soha nem fogyasztók aránya 74,7%-ról 81%-ra emelkedett. A kólát gyakran fogyasztók aránya 10,2%-ról 6,7%-ra csökkent. Az ásványvizet gyakran vagy néha fogyasztók aránya 51,7%- ról 55%-ra emelkedett. A diákok egyéni életvezetési kompetenciái javultak. Mindezeknél azonban sokkal fontosabbnak éreztük, hogy a teljes iskolaközösséget (diákokat, iskolai dolgozókat, szülőket) sikerült bevonni a program megvalósításába, ráirányítva mindenki figyelmét az egészségnevelés fontosságára.

« Vissza

21 Pedagógiai modell az egészségért

21 Pedagógiai modell az egészségért

Egészségügyi kalauz pedagógusoknak és szülőknek gyermekeink egészségéért. Az itt található jó gyakorlatokat szabadon lehet másolni, adaptálni a helyi igények szerint!

Részletek

Itt azonnal üzenhet alapítványunknak

Név *:
Telefon *:
E-mail *:
Üzenet *:

Az adatkezelésről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését avagy törlését igényelni a “21 Nő az egészségügyért” Alapítvány 1061 Budapest, Király u. 12. címére postai úton, avagy a kertesz.eva@21no.hu e-mail címre küldött levélben.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Találkozzunk a facebook-on is:

A portál motorja a projekto